• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce

Zpravodaj obce

5. Zpravodaj o Mrlínku „Představení nového nájemce “

Dobrý den občané Mrlínka, Jmenuji se Dang Tuyen Doi a přišel jsem do Mrlínka z Vietnamu. U nás se na první místo dává příjmení a až další dvě jména jsou křestní. Proto mi můžete říkat Tuyene nebo Tome. Chtěl bych vám zde poskytovat své služby jako obchodník ve vašem pěkném obchodě a to od rána do večera každý den . Proto jsem vložil do tohoto podnikání i své nemalé finanční prostředky. Jsem vyučený kuchař a spolu se svými přáteli z Vietnamu , kteří podnikají v bistru ve Valašském Meziříčí , bychom vám rádi ukázali i kousek ze své domácí kuchyně a pohostinnosti naší krásné země. Rád bych vám, starším spoluobčanům, pro které je již těžké docházet do obchodu, donesl nákup až do domu . Vám zaměstnaným ženám rád připravím nákup v odpoledních hodinách do tašky, kdy přicházíte z práce domů. Pokud nenaleznete v obchodě zrovna to , co hledáte, řekněte mi to , rád to obstarám, aby jste byli s nákupem spokojeni. Důsledně hlídám , aby zboží , které prodávám , nebylo prošlé a to , které se blíží ke konci své záruční doby prodávám v akcích. Jsem ve vaší krásné zemi 7 let , proto mi odpusťte , kdybych vám hned neporozuměl. Raději se mně zeptejte znovu . Určitě se dohodneme a já slibuji , že se ještě v češtině zdokonalím. Když jsem si připravoval svůj projekt počítal jsem , že 100 domácností , které v Mrlínku jsou , by mi mohlo dát minimální nákup 1500 ,- Kč měsíčně. Tak bych udržel své podnikání. Jsem skromný. Taky vy , kteří jste zaměstnaní a můžete si nákup pořídit ve městě, solidárně pomůžete starším spoluobčanům , pro které je obchod jedinou možností nákupu , aby se obchod v obci udržel. Určitě jste do jeho výstavby vložili nemalé společné finanční prostředky a bylo by škoda jej nevyužívat. Věřím , že budete s mými službami spokojeni . Dang Tuyen Doi V Mrlínku 15.6.2016

4. Zpravodaj o Mrlínku „Obchod a další informace“

Vážení , pro vás , kteří nejste přítomni na jednáních zastupitelstva či sledujete dění v obci jen z doslechu, přinášíme informace v tomto zpravodaji. Jedna z nejdůležitějších informací je , že zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o pronájmu obchodu . Po předávací inventuře dne 26.5.2016 bude obchod na týden uzavřen a znovu otevřen bude nejpozději v pondělí 6.6.2016 , možná již v pondělí 30.5.2016 . Nová otevírací doba bude nesrovnatelně delší než nyní . Bude otevřeno od 7:00 do 18:00 každý den , včetně sobot a nedělí. Zájmem pana Nama Duonga Xuana a pana Danga Tuyen Doi , vyučených kuchařů z Vietnamu , je připravovat nákupy do tašek , těm , co se vrací pozdě z práce, mít čerstvé potraviny, více zeleniny . Těm z vás , kteří jsou nespokojeni s pronájmem obecního obchodu , doporučujeme , aby nás kontaktovali. Dostanou více informací o důvodech. Jde zejména , jak už to u veřejných prostředků je, o zásadu hospodárné správy s cizím majetkem , kdy bilance provozu po započítání všech nákladů je neekonomická. Provoz obchodu dále zatěžuje zejména administrativní chod obce . Při jeho pronájmu dojde k výraznému snížení této zátěže. Třetím z důvodů je i to , že profesionální vedení obchodní činnosti , která není jednoduchá ,a tady bychom rádi poděkovali všem , kteří obchod doposud vedli, si s sebou nese i profesionální technickou či počítačovou výbavu . To nemluvíme o nárocích státu na měsíční daňová hlášení či nastupující elektronickou evidenci tržeb. Čtvrtým důvodem tohoto kroku je vnitřní nutnost mít všechny činnosti při správě veřejných financí podloženy písemnými pokyny a předpisy , které řídí a kontrolují práci s nimi. Jde o sledování odpisů zboží a jejich likvidaci pod dohledem ustavené likvidační komise , kontrolu tvorby cen a sledování skladu. To doposud nebylo splněno a tak krok k pronájmu i tyto nutné předpisy , které je nutno vytvořit, seznámit s nimi, podepsat, ustavit komise , sehnat lidi , ruší. Rádi bychom vám popřáli , aby jste služeb obchodu využívali i nadále a více než doposud. Je jen na vašem rozhodnutí , zda budete snahu nového prodejce podporovat svými nákupy . Jen tak můžeme obchod zde udržet při životě.

Pokračovat ve čtení

3. Zpravodaj o Mrlínku „Beseda s Vámi v pátek 12.2.2016 ve školce od 19:00“

Vážení , V úvodu bychom vám rádi popřáli hodně štěstí , zdraví a vše dobrého do nového roku 2016. Přinášíme vám další zpravodaj o dění v obci , který je určen zejména vám , co nemáte možnost sledovat dění v obci popisované v jednáních zastupitelstev na internetu či na obecní vývěsce. Obec běží od nových voleb již ve standardním režimu a zabezpečuje všechny funkce pro občany. Z nejdůležitějších věcí je přijetí rozpočtu na rok 2016 . Rádi bychom obsah rozpočtu s vámi projednali . Nehodláme nic dělat bez diskuse s vámi. Z omezených finančních prostředků je nutno stanovit priority. Chceme dokončit opravu chodníku před Bártkovým. Pořádnou opravu cest chceme provést až po rozhodnutí ,jak s vodovodem. Zadali jsme proto zpracování alternativního plánu vodovodů pod zvýšeným tlakem v horní části obce a jeho zavedení do míst dle územního plánu.

Pokračovat ve čtení

2. Zpravodaj o Mrlínku „Teď už obec běží“

Vážení spoluobčané , první půlrok jsme kontrolovali stav obce po předání . Kdo má zájem přečte si výsledky a následné kroky na internetu či na veřejné desce obecního úřadu , nyní bychom rádi s Vámi probrali něco důležitějšího a to, co očekávat v letošním roce a možná i dalších letech našeho zkráceném volebního období. . Rozpočet obce na rok 2016 je vytvořen s malou finanční rezervou , projevily se tak mj. i opatření v úsporách personálních nákladů při řízení obce .Každý, kdo přiloží ruku k dílu pro obec je vítán . Předpokládáme zapojení vás , zájemců o placenou práci do běžné údržby obce , sečení trávy či drobnějších stavebních prací. Samozřejmě hodláme hlavně využít pracovníky placené úřadem práce .Vy, kdo jste sdružení ve spolcích máte naši plnou podporu a vyčlenili jsme pro vás věcné příspěvky na činnost jako loni , stejně tak jako i podporu vámi pořádaných akcí formou darů do tomboly a podobně. V přípravě je plán akcí na rok 2016 , který bude brzy zveřejněn a kromě zavedených akcí bychom rádi zkusili i něco nového . Rádi bychom se letos zaměřili na pomoc obnovované činnosti zahrádkářů a to výkupem pozemků pod moštárnou do vlastnictví obce a opravou střechy . Také obnovení výkupu ovoce by bylo našim přáním . Zahrádkáři by rádi zorganizovali na jaře košt slivovice , doufáme , že se jim to podaří a vy je podpoříte svou účastí. Loni jsme podpořili i 10 včelařů , kteří jsou v obci a darovali jim každému 10 kg cukru na krmení včelstev. . Šatny TJ jsme převzali jako majetek obce , celý provoz energií šaten a celého areálu je hrazen obcí . V areálu probíhá celá řada obecních i spolkových akcí . Všechny spolky jej mají včetně spotřeby energií zadarmo. Pokud by chtěl někdo pronajmout k soukromý účelům , bude spotřebu včetně nájmu platit . Držíme palce i nově vznikajícím lukostřelcům a jsme připraveni jim pomoci. Již zavedený Kynologický klub v pěkném areálu Skaly hodláme podpořit novým osvětlením pro možnost výcviku zejména v zimním období , kdy je brzo tma.

Pokračovat ve čtení

1. Zpravodaj o Mrlínku „První kroky v úřadu“

Vážení, pracujeme pro obec , pro vás, své spoluobčany , v novém složení tři měsíce . Je to krátká doba. Nicméně již 4x zasedalo zastupitelstvo a řešilo i dost zajímavé či závažné věci. Uvědomili jsme si , že vy , kteří nemáte internet či nechodíte okolo obecní vývěsky nebo na jednání zastupitelstva , nemůžete tyto informace znát. Proto vám je stručně přinášíme touto cestou. Jak jste zjistili nikdo nezavřel a nezavře obchod , fotbalisté vedou tabulku a nikdo je nezrušil . V bývalém domě pana Zmeškala je zřízeno ubytování pro občany bez domova. A záleží jen na nich , jak a kdy této služby využijí. Naše pomocná ruka je jim podána. Snížili jsme nebezpečí , že se potok při možném přívalovém dešti vylije z břehů tím , že jsme jej v rizikových místech uvnitř obce vyčistili. Udržujeme obec v rámci možností rozpočtu . Možná jste již zaregistrovali , že do obce vstupuje konkurenční firma Raab poskytující internet . Vy, kdo máte smlouvu s obcí dostáváte internet od NWT. Obě firmy se vás nyní snaží získat cenou i kvalitou. Vydělat na tom můžete jen vy.

Pokračovat ve čtení

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy