• Obecní úřad
  • Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obecní úřad Mrlínek

2. Důvod a způsob založení
Obecní úřad vznikl na základě zákona č. 367/1990Sb. o obcích (obecní zřízení). Svoji činnost vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Mrlínek č. p. 54
768 61 pošta BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Mrlínek č. p. 54
768 61 P.BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

4.3 Úřední hodiny
Středa 18:00 - 19:00 h

4.4 Telefonní čísla
573 379 092

4.5 Telefon starosta
773 994 029

4.6 Adresa internetové stránky
www.mrlinek.cz

4.7 Adresa e-podatelny
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.9 Datová schránka ID:
66qarck

5. Případné platby lze poukázat
KB 27-1479280247/0100

6. IČ
47934701

7. DIČ
CZ47934701

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
viz. sekce Úřední deska

8.3 Veřejnoprávní smlouvy

8.4 Projednávání přestupků s MěÚ BpH

8.5 Zápisy do RUIAN s MěÚ BpH

9. Žádosti o informace
Písemným dotazem na OÚ Mrlínek
písemným dotazem na e-mailovou adresu obce
ústním dotazem na OÚ Mrlínek

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí je možné na OÚ Mrlínek

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti prostřednictvím subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

12. Formuláře
Příslušné formuláře naleznete na stránkách www.form.cz

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Popisy postupů (návody...) naleznete na portálu portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Obecní vyhlášky, které jsou k fyzickému nahlédnutí přístupny na OÚ Mrlínek nebo viz. příslušná rubrika v sekci Úřední deska
veškeré zákony a předpisy najdete na portálu veřejné správy

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Ústně podané informace jsou bez poplatku

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence
Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
viz. příslušná rubrika v sekci Úřední deska

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
Č.účtu: 27-1479280247/0100
IČ: 47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy