• Kultura
  • Spolková činnost

Spolková činnost

TJ MRLÍNEK

http://www.tjmrlinek.cz

Předání daru a poděkování starosty obce mladým fotbalistům za vítězství v okresním přeboru.

Vážení sportovní přátelé, hosté , zahraniční hosté i občané obce, dovolte , abych vás jako starosta obce Mrlínek přivítal v naší obci a v našem sportovním areálu při příležitosti probíhajícího fotbalového turnaje.

V tento okamžik bych rád předal dar panu předsedovi TJ Liboru Fárkovi určený mladým fotbalovým reprezentatům naší obce, žákovskému mužstvu, které zvítězilo v okresním přeboru. Patří jim poděkování za vzornou reprezentaci obce. Ale nejen jim . Nemalé poděkování patří všem dospělým, rodičům, trenérům a osobně předsedovi TJ Liboru Fárkovi bez jejich úsilí a vytrvalosti by tohoto úspěchu nebylo dosaženo.

Obec dává TJ podporu , největší se ze všech spolků. Vyjadřuje tím svůj zájem na podpoře sportu a zejména sportování mladé generace. Podporu obec poskytuje jak přímou finanční tak i úhradou provozních a investičních nákladů celého tohoto krásného areálu sloužícího bezplatně pro spolky nejčastěji však pro TJ.

Tím, že jsou používány veřejné finance obce, tj. všech občanů jak na podporu TJ tak i na spolupořádání tohoto turnaje, však nelze souhlasit s pozváním pana Okamury od činovníků TJ , jako zástupce jedné z politických stran v nyní probíhající předvolební kampani. A tak spojovat náš turnaj s politikou.

Ale nyní dovolte , abych předal slíbený dar obce a poděkoval našim mladým reprezentantům a zejména předsedovi panu Fárkovi za úspěch v okresním přeboru.

Děkuji


První pokus o založení TJ Sokol v obci se datuje k 10. srpnu 1963. Mezi zakládající členy nutno vzpomenout na: Zdeňka Nováka, Milana Kužela, Jindru Tomáška, Miloše Ondrouška a další.

Oddíl neměl hřiště, finanční prostředky a dostatek hráčů, takže po roce trvání se opět uvedla činnost do klidu. Zatím ale byly kořeny v mládeži, která mrlínské kopané fandila. Po pěti letech, přesně 1.srpna 1969 to začalo v Mrlínku opět vřít. To mládež už nechtěla prohánět mičudu jen tak zbůhdarma a obnovila se činnost TJ. Od té doby je také díky úsilí několika obětavců na světě kronika fotbalového oddílu, díky níž se můžeme ponořit do historie, tvořené několika generacemi hráčů, stovkami zápasů a gólů.

První mistrovské utkání sehráli muži v Prusinovicích 10.8.1969 a prohráli 5:2.

První branky klubu vstřelili: Mikeška Jaroslav a Otáhal Jaroslav. První sestava klubu při mistrovském utkání v Prusinovicích:

Horní řada zleva: Tomášek Jindřich, Mikeška Jaroslav, Zapletal Miroslav, Kužel František, Složil Antonín, dolní řada zleva: Kaďůrek Vladimír, Dolák Jaroslav, Hošťálek Zdeněk, Novák Bohumil, Motal Oldřich, Otáhal Jaroslav. doslovná citace ze stránek TJ Mrlínek http://www.tjmrlinek.cz/pages/historie/klub.htm


Kynologický klub Mrlínek

http://www.kkmrlinek.estranky.cz


Myslivecké sdružení Mrlínek

Myslivecké sdružení Mrlínek vzniklo v r. 1946.
Zakládající členové: Oldřich Motal, Bohuslav Hradil, Adámek, Jaroslav Janečka.
Výměra honitby 720 ha. V 50 letech bylo loveno velké množství bažantů a zajíců. Taktéž stavy Srnčí zvěře byly uspokojivé. Myslivci se starali o zvěř v době strádání. Postupem let se členská základna zvětšovala. S kolektivizací zemědělství začali přibývat členové z Bystřice pod Hostýnem. Přijat byl z Rychlova pan Horník, který byl zanícený kynolog. Přibyli pan Mudr Starý, ing. Šrdlík p. Matyáš, p. Hradil, p. Zigmund, který byl revírníkem v Mrlínku, p. Molek, a p. Lang. Členská základna se ustálila na 22 členech.

V těchto letech bylo značné množství drobné zvěře, což vyžadovalo intenzívní přikrmování a v zimním období důsledné krmení. Bohužel s velkoplošným hospodařením a intenzívním hnojením začalo drobné zvěře ubývat. V r. 1979 nastalo slučování MS. MS Mrlínek se rozrostlo o MS Vítonice, Sovadina, Blazice, Libosváry. 300 ha členská základna čítala 54-59 členů.

V této době začala éra ,,Pytlácké noci“ MS Mrlínek, která je velice populární až do dnešních let. Není to ale jediná akce. Pořádá se Dětský den, taktéž až do dnešních let. Mimo to se členové podíleli na akcích "Z" v místě bydliště. Mnoho hodin bylo odpracováno pro JZD Vítonice, které nám protislužbou poskytovalo krmení pro zvěř. Dále se pořádaly kynologické akce, byla vybudována odchovna bažantů. Postavena byla ocelokůlna na uskladnění materiálu a krmení, která nám slouží do dnes.

V roce 1993 nastal rozpad tohoto velkého sdružení. MS Mrlínek se osamostatnilo a začalo hospodařit na 778 ha. Členská základna čítala 22 členů. Postupem let se ustálila na 13 členech. Toto sdružení vykazuje velice dobré výsledky jak v péči o zvěř, tak i odchov bažanta královského. Za posledních 10 let bylo ročně vypuštěno 50ks bažantů do volné přírody. Daří se nám i odlov. Jezdí k nám lovci z Rakouska i Německa. Úspěšnost odlovu je 80%. Lovečtí hosté z ciziny jsou velmi spokojení.

Se zvýšením stavů škodné se nám daří odlov lišek, kterých se ročně uloví v průměru 20 kusů. Dobré výsledky máme v odlovu srnčí zvěře. Velkou pozornost věnujeme akcím Pytlácká noc, Dětský den, lovecké střelby. Členové odpracují mnoho hodin při stavbě nové chaty, která je již hotova a postavili jsme ji na vlastním pozemku, kde máme vybudováno vypouštěcí zařízení pro bažanty. V současné době nám zbývá dodělat terénní úpravy.


Lukostřelci

http://www.lkmrlinek.cz


Včelaři

V obci je 11 včelařů, kteří mají svá včelstva umístěna v okolních zahradách. Jejich záslužnou činnost podporuje obec. Jsou organizováni ve Spolku včelařů v Bystřici pod Hostýnem.


Hasiči

Družstvo dobrovolných hasičů má k dispozici hasičárnu u obecního úřadu. K dispozici má pojízdnou stříkačku a je průběžně vybavováno obcí pro zásah v případě požáru či povodně, která obec již v nedávné minulosti dvakrát postihla. Členy jsou i dva profesionální členové HZS z Bystřice pod Hostýnem, kteří se starají o odbornou úroveň mužstva. Guláš fest2018. Hezké počasí. Skvělé guláše. Hojná účast. Pořadí. Kulišáci. Janáskovi st. Smejkal. Král M., Charvátová H. Přiště zas.


Zahrádkáři

Organizace byla znovu obnovena v únoru roku 2016 . Má nyní 9 členů a jejich cílem je oprava moštárny, povidlárny , sušárny ovoce a její znovu uvedení do provozu.

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
Č.účtu: 27-1479280247/0100
IČ: 47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy