• Mrlínek
  • O Mrlínku

O Mrlínku

Mrlínek dříve zvaný Mrlín, je poprvé připomínán v r.1301. V r.1365 náležel Bočkovi z Kunštátu a v letech 1373-1444 byl součástí obřanského panství. V té době stály vedle sebe dvě vesnice – Dolní a Horní Mrlín, z nichž Horní Mrlín zanikl za česko-uherských válek a nebyl již obnoven. Počátkem 16.století byl Mrlín samostatným statečkem s rytířským sídlem. Tvrz je poprvé připomínána v r.1520, kdy ji Václav Obešlík z Lipultovic i s vesnicí přenechal Jeronýmovi z Baště. V polovině 16. století osada za neznámých okolností zpustla. Jako pustá je uváděna ještě v r.1552, ale záhy byla znovu osídlena a od r. 1555 náležela k bystřickému panství. Tvrz již obnovena nebyla a neznáme ani místo, kde stála. O obci se traduje, že je zde střed země. Toto tvrzení vychází z pověsti, "Jak v Mrlínku mazali Zemskou osu“. Tato pověst je zaznamenána v kronice, která byla psána od r.1927 správcem místní školy panem Františkem Mareckým.V současné době v Mrlínku není zřízena škola. V obci je vybudován vodovod, jehož stavba byla dokončena na jaře roku 1930 a plynofikace z roku 1998. V obci je možnost provozovat různé sporty – ať už fotbal, tenis nebo cyklistika. Dále je zde možnost rybaření, nebo provozovat turistiku či kynologii. Přes letní měsíce žije obec a její široké okolí především kulturními akcemi místních organizací. Mezi ně především patří fotbalový turnaj pořádaný TJ Mrlínek "O pohár Zemské osy“ s dlouholetou tradicí. Myslivecké sdružení pořádá každoročně taneční zábavu "Pytlácká noc“.

HŘBITOV
Poslední místo odpočinku bylo zřízeno v obci Mrlínek v letech 1940 – 1941 v katastru obce, na velmi pěkném, vyvýšeném místě při hlavní silnici. Do té doby se pohřbívalo v nedaleké obci Loukov, kde obec Mrlínek podléhá farnostnímu působení církve římsko-katolické. Zřízením vlastního hřbitova, se uskutečnila dávná touha mrlínských občanů, být pochován v rodném místě a v rodné zemi. Také odpadla zdlouhavá cesta do Loukova a tím byla dána větší možnost pečovat o zachování památky a vzpomínky na zemřelé. Za to patří poděkování všem, kteří se o dílo přičinili. Pozemek byl původně majetkem p.Mikešky Antonína jehož hodnotu mu nahradil p. Vlasák Alois výměnou polností. Za toto pak získal čestný hrob po pravé straně kříže. Výstavba byla provedena firmou Stavitel Šrubař Kliment z Bystřice pod Hostýnem, který byl rodákem obce Mrlínek. Vedoucím stavby byl pověřen p. Zlámalík Josef. Finančníkem stavby byla obec Mrlínek z vlastní pokladny a za spoluúčasti občanů – koupi pohřební parcely a dary. Kámen na podezdívku se lámal na různých místech hlavně pod Tesákem a byl odvážen povozy místních občanů jako p. Klvaňou, Janečkou, Machurou, Kudlíkem a jinými. Pozemek byl zaknihován okresním úřadem v Holešově dne 9.srpna 1938. První výzdobu provedl p. Horák Antonín, zahradník z Bystřice p.Host.

Nejznámější knězi, kteří působili při obřadu pohřbívání:
Z Loukova: p.p. Pochylý, Kučera, Stejskal, Trnavský, Ručka, Kouřil
Z Bystřice p.H. p.p. Látal, Nezdařilík, Lang
Z Vítonic: p.p. Jašečka, Kostrbel

Nejznámější kameníci, kteří zhotovili pomníky:
Pan Jeništa z Bystřice p.H.
Pan Kutěj z Krnova – rodák z Bystřice p.H.

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
Č.účtu: 27-1479280247/0100
IČ: 47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy