• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce
  • 4. Zpravodaj o Mrlínku „Obchod a další informace“

Zpravodaj obce

4. Zpravodaj o Mrlínku „Obchod a další informace“

Vážení , pro vás , kteří nejste přítomni na jednáních zastupitelstva či sledujete dění v obci jen z doslechu, přinášíme informace v tomto zpravodaji. Jedna z nejdůležitějších informací je , že zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o pronájmu obchodu . Po předávací inventuře dne 26.5.2016 bude obchod na týden uzavřen a znovu otevřen bude nejpozději v pondělí 6.6.2016 , možná již v pondělí 30.5.2016 . Nová otevírací doba bude nesrovnatelně delší než nyní . Bude otevřeno od 7:00 do 18:00 každý den , včetně sobot a nedělí. Zájmem pana Nama Duonga Xuana a pana Danga Tuyen Doi , vyučených kuchařů z Vietnamu , je připravovat nákupy do tašek , těm , co se vrací pozdě z práce, mít čerstvé potraviny, více zeleniny . Těm z vás , kteří jsou nespokojeni s pronájmem obecního obchodu , doporučujeme , aby nás kontaktovali. Dostanou více informací o důvodech. Jde zejména , jak už to u veřejných prostředků je, o zásadu hospodárné správy s cizím majetkem , kdy bilance provozu po započítání všech nákladů je neekonomická. Provoz obchodu dále zatěžuje zejména administrativní chod obce . Při jeho pronájmu dojde k výraznému snížení této zátěže. Třetím z důvodů je i to , že profesionální vedení obchodní činnosti , která není jednoduchá ,a tady bychom rádi poděkovali všem , kteří obchod doposud vedli, si s sebou nese i profesionální technickou či počítačovou výbavu . To nemluvíme o nárocích státu na měsíční daňová hlášení či nastupující elektronickou evidenci tržeb. Čtvrtým důvodem tohoto kroku je vnitřní nutnost mít všechny činnosti při správě veřejných financí podloženy písemnými pokyny a předpisy , které řídí a kontrolují práci s nimi. Jde o sledování odpisů zboží a jejich likvidaci pod dohledem ustavené likvidační komise , kontrolu tvorby cen a sledování skladu. To doposud nebylo splněno a tak krok k pronájmu i tyto nutné předpisy , které je nutno vytvořit, seznámit s nimi, podepsat, ustavit komise , sehnat lidi , ruší. Rádi bychom vám popřáli , aby jste služeb obchodu využívali i nadále a více než doposud. Je jen na vašem rozhodnutí , zda budete snahu nového prodejce podporovat svými nákupy . Jen tak můžeme obchod zde udržet při životě. Informaci k pronájmu hostince , jehož výzvu jsme k pronájmu jsme zveřejnili společně s obchodem , máme takovou , že z občanů obce si hostinec nikdo pronajmou nechce. Jeho vedení sice obec bude i nadále zatěžovat , ale tato zátěž je výrazně nižší než u obchodu. Z cizích byl o pronájem projeven zájem , ale v pozdější době. Efektivita provozu hostince je výrazně vyšší než u obchodu. Při konzultaci s ostatními starosty či i diskusích s potenciálními nájemci jsme jak u obchodu, tak i u hostince , získali jistotu , že nejlepším řešením je dát tyto činnosti do pronájmu a to nejlépe cizí třetí osobě, která není spjata s životem v obci. Občané přistupují k nákupům bez předsudků . Z ostatních informací vybíráme: - byly zahájeny pozemkové úpravy v obci , pod řízením pozemkového úřadu na základě žádosti minulého vedení obce. Cílem je přeskupit pole do větších celků - obec po dvou odvoláních musela zaplatit pokutu za nedovolené vypouštění odpadních vod. Sledovány jsou vyústění kanalizace do potoka od jednotlivých skupin domů. Pokuty mohou zdražit poplatek za stočné , které platíte obci. Při opakovaném nedovoleném vypouštění bude nutno provést kontrolu septiků, žump či čistíren. To se týká i obce , která provozuje nevyhovující septik u obecního úřadu , kdy kanalizace k němu se navíc vlivem malého spádu ucpává. Bude vyměněn. - i po posledním pokusu o odpuštění dluhu za žáky za rok 2012 do Bystřice nám trvá povinnost tento dluh převyšující 114 tis Kč zaplatit. Za rok 2011 jsme dluh 106 tis Kč již splatili v prvním pololetí. - čekají nás poslední splátky odstupného panu Hynkovi , závazek k němu ve výši 194 tis Kčtak bude do pololetí splacen . Jeho závazky k obci se týkají vrácení zpět neoprávněně vyplacených cestovních náhrad a škody za vrácení dotace úřadu práce. - probíhá řada akcí pořádaných spolky , které jsou obcí podporovány. Nově byli ustavení zahrádkáři. Obec zakoupila pozemek pod moštárnou i s budovou , kterou nyní čeká oprava střechy. Nově zformované družstvo dobrovolných hasičů má k dispozici nově opravenou hasičárnu a postupně jim obec dokupuje prostředky pro zásah v době požáru či povodně. Podpora včelařům spočívá v daru ve formě 10 kg cukru. Pro areál Pod duby byly uvolněny finanční prostředky na opravu střechy WC a připravuje se zastřešení u bufetu. Práci provedli brigádnicky členové TJ, za což patří dík. Areál je udržován na náklady obce za 15 tis Kč/ ročně , které fakturuje TJ.Údržba hřiště je v režii TJ. - společná akce obce a spolků v obci Dětský den se setkala s nebývalým ohlasem . Organizace dne byla rozdělena mezi spolky . Vedení bufetů měli na starosti myslivci , kteří utržili 27 201 Kč a spolu s příjmem ze vstupného 3660 Kč se tak zaplatily náklady na 100 vydaných baličků pro děti , letadla i na moderování a hudbu. Akce byla pojata jako dobročinná a všichni se na ní podíleli bez nároku na odměnu. Děkujeme. - obec zadala projekt omezení rychlosti na hlavní silnici. Důvodem je pohyb osob zejména dětí přes hlavní silnici z autobusových zastávek či na areál . Pohyb zákazníků na prodejnu košíků. Nakonec vedoucí odboru dopravně správního pan Šenkyřík z Bystřice projekt zamítl. Vzal tak na sebe značnou zodpovědnost před vámi ,občany obce. - oprava střechy na domě čp.27 v majetku obce je nezbytná , bude dražší než odhadovaná cena domu. Jako azylový dům nikdo ubytování nevyužil, proto bude dům v aukci prodán. Zájem má občan obce. - co plánujeme? Z úřadu práce máme placeny pracovní síly na údržbu obce , obec to nestojí ani korunu. Chtěli bychom s nimi kromě standardní údržby zeleně , opravit cesty, opravit chodník , provést opravu příkopu a plotu u Pelíškového. Předpokládáme , že v druhém pololetí nám bude zbývat více finančních prostředků . - máme vzkaz všem škarohlídům a nepřejícím: nikdo vám nebere váš názor , získejte si informace . Hulvátské a sprosté nadávky , které pokazily dojem z dětského dne , svědčí jen o těch , kteří je vypouštějí z úst. Čas na omluvu je. Ing. Jaroslav Vlček – starosta obce 27.5.2016

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy