• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce
  • 3. Zpravodaj o Mrlínku „Beseda s Vámi v pátek 12.2.2016 ve školce od 19:00“

Zpravodaj obce

3. Zpravodaj o Mrlínku „Beseda s Vámi v pátek 12.2.2016 ve školce od 19:00“

Vážení , V úvodu bychom vám rádi popřáli hodně štěstí , zdraví a vše dobrého do nového roku 2016. Přinášíme vám další zpravodaj o dění v obci , který je určen zejména vám , co nemáte možnost sledovat dění v obci popisované v jednáních zastupitelstev na internetu či na obecní vývěsce. Obec běží od nových voleb již ve standardním režimu a zabezpečuje všechny funkce pro občany. Z nejdůležitějších věcí je přijetí rozpočtu na rok 2016 . Rádi bychom obsah rozpočtu s vámi projednali . Nehodláme nic dělat bez diskuse s vámi. Z omezených finančních prostředků je nutno stanovit priority. Chceme dokončit opravu chodníku před Bártkovým. Pořádnou opravu cest chceme provést až po rozhodnutí ,jak s vodovodem. Zadali jsme proto zpracování alternativního plánu vodovodů pod zvýšeným tlakem v horní části obce a jeho zavedení do míst dle územního plánu. Aktuálně se jedná zejména o to , zda koupit budovu staré hospody . Cena je 160 000,-. Současný majitel očekává naše rozhodnutí . Finance v rozpočtu máme , spolu i s částkou na zahájení oprav. Sál, jak jej znáte vy starší , kdysi sloužil jako hostinec , ale pořádaly se zde i kulturní akce , pojme 80 lidí , možná více. Součástí je i přilehlý menší sál vpravo od chodby , WC , vyžadující opravu , a za výčepem kuchyň s propadlými stropy. Sál by mohl sloužit jako obecní dům pro pořádání ukončení sezony fotbalistů , ukončení honů, popřípadě výstav ovoce,pronájem k soukromým akcím s větším počtem lidí, alternativa akcí Pod duby při nepřízni počasí , jídelna … Neznamená to provoz druhého hostince . Pro své rozhodování jsme si předběžně stanovili dvě otázky: Koupit ? Nekoupit? Když koupit tak: nechat tak ,nyní jen drobné úpravy pro zamezení zatékání či vnitřních oprav , dále rozhodnout , 160 tis +.. opravit ,minimálně – WC , podlahy , výčep, elektroinstalace ,… odhad 600 tis průběžně cca 2 roky zbourat, a postavit sál nový …..2,5 mil , prostředky nejsou zbourat, a nechat jako odpadový dvůr Tak bychom chtěli po naší besedě formulovat anketní otázku pro vás v nejbližších dnech. Rádi bychom také koupili pozemek pod moštárnou a našim přáním je pomoci zahrádkářům obnovit činnost . Musí se opravit střecha a provést opravy vnitřku moštárny. Budovu dostali zahrádkáři darem od JZD a na opravu a výstavbu výkupny dostali dotaci z Českého zahrádkářského svazu , mají stavební povolení. Prostředky máme i na základní údržbu v areálu Pod Duby. Je nutné opravit střechu nad WC ženy, kde nebyly čištěny okapy a začalo zatékat. V záměru je postavit opěrnou zeď směrem ke hřišti a rozšířit tak prostor u parketu a zabránit vodě stékat na hřiště. Akci lze spojit s novým místem pro muzikanty otočeným od obce. Taky je plán na zastřešení prostoru před bufetem u kola. Co tak udělat turistickou ubytovnu v prostoru nad obchodem? Co s koupalištěm? Jak s inženýrskými sítěmi ? Jak dále měnit územní plán? … řekněte nám své plány , jak by jste obec viděli vy. A jaké jsou vaše časové priority? Jsou akce , které obec mohou zadlužit , mohou určit směr rozvoje na dlouhé roky i mimo volební období . Starostu obce nevnímáme jako někoho všemocného , vševědoucího , ale jako jednoho z vás ,občanů , který požadavky občanů umí předložit , pojmenovat a projednávat s vámi a v obci , který vede partu , v nichž má každý svůj úkol . Zodpovídá se občanům. Práce pro obec budou prováděny pracovníky placenými z úřadu práce a také na základě dílčích smluv se zájemci z řad občanů popřípadě se spolky.Z úspory na osobních nákladech úřadu jsme zvýšili částku pro činnost spolků . Významným prvkem v rozvoji obce by mohla být výstavba přehrady v údolí od hřbitova k Vítonicím . V plánech ministerstva zemědělství je její výstavba kvůli suchu . Měla by sloužit závlahám , ale taky pro rekreaci. To by Mrlínek posunulo blízko k turistickému ruchu. Jedná se horizont příštích 20 ti let. Zajímavou informací pro vás bude , že odmítnutí výstavby skládky v pískovně , jsme zaslali na pražskou adresu společnosti , co u nás chtěla stavět . Firmu tam neznají. Jeden z jednatelů má exekučně zabaven podíl ve společnosti. Taky začínáme řešit fotovoltaiku a závazky, které k obci má a které zůstávaly neřešeny. Potěšil nás zájem o vstup nových členů do družstva dobrovolných hasičů poté , co 2 členové z družstva vystoupili. Bude zájmem obce mít funkční jednotku a budeme hledat prostředky pro její vybavení a výcvik. Pro začátek jsme provedli úklid nepořádku a opravili starou hasičskou zbrojnici. Objevily se snahy poškodit obecní majetek , dávejme si proto na něj pozor. Z nutných plateb počítáme se splácením dluhu u Bystřice za nezaplacené školáky , který jsme zdědili . Dále splácíme 6ti násobek odměn po skončení funkčního období minulému starostovi. Provedla se řada kontrol , jejichž výsledkem je mj. dohoda s minulým starostou o úhradě neoprávněně vyplacených cestovních příkazů. Zastupitelstvo také požaduje splacení škody, za to ,že obec musela vrátit dotaci z úřadu práce. Inventurní komise provedla fyzické inventury obchodu a hostince . Nyní bude provádět dokladovou část inventur . Z výsledku zjistíme jak si obchod stojí s provozním ziskem. Splácíme investiční dluh za obchod . Očekávaná evidence tržeb bude znamenat nutnost zásadní změny v hospodaření obchodu a také nakoupení pokladen .Úvahy na předání do soukromého nájmu , nejlépe tomu, kdo již má zkušenosti s obchodováním, má nastavené dodavatelské vztahy a má účetní systémy , bereme jako reálnou variantu. Na službě obchodu se pro občany nic nezmění. Případné vzetí zpět pod obec je možné kdykoli. Podobně i hostinec. Obec má řadu povinností vůči Zlínskému kraji , ministerstvu financí , musí kontrolovat kvalitu vypouštěných vod a oznamovat to úřadům ,evidovat množství odpadů , zajišťovat funkci sběrného dvora a svozu odpadů , provádět funkci správce komunikací , správce hřbitova , poskytuje služby Czech pointu pro výpisy z katastru a bodového hodnocení řidičů , vést obecní účetnictví . …. Mj. i počítač, na němž systém běžel nenadále zkolaboval vlivem napadení virem a jen s úsilím se podařilo data zachránit a umístit na novém počítači , který je již nyní proti podobnému útoku zabezpečen . Je proto naším cílem poskytování chodu obce dělat s nejnutnějšími náklady , tak aby i v době kdy hradíme své závazky za obchod a silnice , obec činila projekční i dílčí realizační kroky ke svému rozvoji. Přijděte si proto podiskutovat . Občerstvení bude zajištěno. Ing. Jaroslav Vlček – starosta obce 3.2.2016

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy