• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce
  • 2. Zpravodaj o Mrlínku „Teď už obec běží“

Zpravodaj obce

2. Zpravodaj o Mrlínku „Teď už obec běží“

Vážení spoluobčané , první půlrok jsme kontrolovali stav obce po předání . Kdo má zájem přečte si výsledky a následné kroky na internetu či na veřejné desce obecního úřadu , nyní bychom rádi s Vámi probrali něco důležitějšího a to, co očekávat v letošním roce a možná i dalších letech našeho zkráceném volebního období. . Rozpočet obce na rok 2016 je vytvořen s malou finanční rezervou , projevily se tak mj. i opatření v úsporách personálních nákladů při řízení obce .Každý, kdo přiloží ruku k dílu pro obec je vítán . Předpokládáme zapojení vás , zájemců o placenou práci do běžné údržby obce , sečení trávy či drobnějších stavebních prací. Samozřejmě hodláme hlavně využít pracovníky placené úřadem práce .Vy, kdo jste sdružení ve spolcích máte naši plnou podporu a vyčlenili jsme pro vás věcné příspěvky na činnost jako loni , stejně tak jako i podporu vámi pořádaných akcí formou darů do tomboly a podobně. V přípravě je plán akcí na rok 2016 , který bude brzy zveřejněn a kromě zavedených akcí bychom rádi zkusili i něco nového . Rádi bychom se letos zaměřili na pomoc obnovované činnosti zahrádkářů a to výkupem pozemků pod moštárnou do vlastnictví obce a opravou střechy . Také obnovení výkupu ovoce by bylo našim přáním . Zahrádkáři by rádi zorganizovali na jaře košt slivovice , doufáme , že se jim to podaří a vy je podpoříte svou účastí. Loni jsme podpořili i 10 včelařů , kteří jsou v obci a darovali jim každému 10 kg cukru na krmení včelstev. . Šatny TJ jsme převzali jako majetek obce , celý provoz energií šaten a celého areálu je hrazen obcí . V areálu probíhá celá řada obecních i spolkových akcí . Všechny spolky jej mají včetně spotřeby energií zadarmo. Pokud by chtěl někdo pronajmout k soukromý účelům , bude spotřebu včetně nájmu platit . Držíme palce i nově vznikajícím lukostřelcům a jsme připraveni jim pomoci. Již zavedený Kynologický klub v pěkném areálu Skaly hodláme podpořit novým osvětlením pro možnost výcviku zejména v zimním období , kdy je brzo tma. Co dalšího? Uvažujeme o odkupu staré hospody a její průběžné nejnutnější opravě. Bude záležet na ceně i stavu objektu po prohlídce. Rádi bychom sál , alespoň pro začátek opravili v retro stylu , jak vypadal , když tam byl hostinec a když se tam pořádaly bály , recitace ke svátku žen , kdysi i divadlo . Na opravu drahými firmami prostředky nebudou . Budeme vás včas informovat . Taky u tanečního kola bychom rádi rozšířili kruhový prostor kolem kola směrem ke hřišti . Rozšíří se tak prostor k sezení , může zde vzniknout i nový prostor pro muzikanty otočený od obce , ale zejména se sníží množství vody stékající na hřiště v místě pod kolem. Jsme připravení dokončit chodníky před Bártkovým až k uličce. Ve spolupráci s VaKem byl zadán Jednoduchý projekt alternativních řešení zvýšení tlaku vody v horní části obce a v místech určených územním plánem pro výstavbu. Až po stanovení řešení a důkladné analýze , kterou bychom rádi provedli s vámi na veřejných besedách , by byl stanoven postup výstavby. Až poté lze taky pokračovat v opravách obecních cest , což je jedna z nejnákladnějších akcí obce. Ale bývalá státní cesta , je nyní obecní a jsme povinni ji opravovat a budovat. K obecním cestám patří i uličky a cesta do lesa , stejně tak i k pískovně a celá cesta po hranici katastru ke Gomolovému. Pro podporu výstavby v obci bychom rádi směřovali pozornost na pozemky k tomu určené územním plánem ,což jsou zahrady po obou stranách obce , rádi bychom zadali projekt cest, kanalizace , vody,a plynu a elektrické energie.Chceme postupovat krok za krokem a opět na besedách s vámi tuto záležitost probrat. Všem dotčeným majitelům se připojením inženýrských sítí vysoce zhodnotí pozemky zahrad na plnohodnotné stavební pozemky , proto by se měli na realizaci sítí taky podílet . Ať už si pozemek ponechají pro své potomky , či jej za výhodnou cenu prodají. Taky připravujeme prodej lukrativního stavebního pozemku na obecní zahradě formou výběru nejvýhodnější nabídky , podmínkou prodeje bude zvýšení ceny o vratnou zálohu ve výši 50 tis Kč ,v případě , že do 5 ti let od prodeje bude na pozemku kolaudován rodinný dům. Ministr zemědělství informoval naši obec i Vítonice , Loukov a Blazice na poradě v Praze , že v údolí směrem k Vítonicím by bylo vhodné zadržet vodu a postavit tam přehradu. Hráz by měla být u Hrabiny a voda by měla zasahovat až k Libosvárům. Jedná se o opatření vlády proti suchu a pro udržení průtoku vody v Moštěnce , aby šlo mj. i ředit odpadní vody z domovních čističek. Plocha přehrady má mít přes 200 ha a objem zadržené vody přes 21 mil m3 má sloužit k zavlažování pro zemědělské účely. Stavba je v úvahách a pokud ji odsouhlasí vláda tak teprve započne zdlouhavý proces územní a projektové přípravy, takže realizace může být až za 20 let. Co to ale bude znamenat pro Mrlínek? Příležitost k rozvoji . Možnost vzniku pracovních míst při výstavbě. Zhodnocení pozemků. Vznik rekreačního ruchu. Rozvoj vodních sportů a služeb. Rybářský ráj a služby s tím spojené. Tak lze vidět budoucnost obce. Ale zpět k realitě. Provádíme inventury obchodu a hostince ve vlastnictví obce. Kromě viditelného nákupu základních potřeb , nutných pro občany , což musí zůstat zachováno, je součástí poskytování těchto služeb obcí i na první pohled neviditelné účtování přes 1200 položek nákupu zboží , ruční stanovování prodejních cen, evidování odpisů zboží , provádění inventur , udržování provozu , placení mzdy a pojištění , zajišťování záskoků při nemocech, nyní nově kontrolní hlášení DPH pro ministerstvo financí , evidence všech faktur a odvádění DPH , placení daní z příjmů… a to jsme ještě na něco zapomněli. Konečný výsledek je , že při výstavbě se obec na desetiletí zadlužila a od července , kdy jsme začali sledovat skutečné hospodaření i vyrábění prodělku z měsíčního prodeje.Uvažujeme proto o jeho předání do soukromého nájmu , nejlépe tomu, kdo již má zkušenosti s obchodování, vede již obchod a má nastavené dodavatelské vztahy a má účetní systémy . Mezi tím obec má své povinnosti vůči Zlínskému kraji , ministerstvu financí , kontrolovat kvalitu vypouštěných vod a oznamovat to úřadům ,evidovat množství odpadů , zajišťovat funkci sběrného dvora a svozu odpadů , provádět funkci správce komunikací , správce hřbitova , evidence obyvatel , držet služby Czech pointu pro služby výpisu z katastru a přístupu k informacím , účtovat v ekonomickém systému provoz obce … a opět to není vše. Předkládáme vám tyto skutečnosti k přemýšlení. Zajištění chodu obce musí zajistit každý , kdo bude obec řídit dle výsledku voleb . Mělo by se jednat o seznam opakovaných činností a úkolů , jednoduše kontrolovaných i amatéry v zastupitelstvu . Velké projekty a rozvojové akce by měly být zajištěny vždy tak , aby se k nim přistoupilo až po diskusích s občany , popřípadě s jejich rozhodnutím v anketách. Jsou to akce , které obec mohou zadlužit , mohou určit směr rozvoje na dlouhé roky i mimo volební období současných vedoucích garnitur. Starostu obce nevnímáme jako někoho všemocného , vševědoucího , ale jako jednoho z vás ,občanů , který požadavky obce a občanů umí předložit , pojmenovat a projednávat s vámi , který vede partu , v nichž má každý svůj úkol . Zodpovídá se z každého kroku a každé utracené koruny. Převzetí našeho řízení obce neproběhlo v přátelské atmosféře. Museli jsme se popasovat se začátečním monitorováním , co se jak dělá . Okamžitě převzít a pochopit rozsah chodu obce . Mezi tím jsme provedli kontroly, které zjistily nedostatky v řádu desetitisíců korun ve vyplácení cestovních náhrad ánáhrad , či vznik škody , která byla způsobena nepozorností . I o to se nyní staráme , aby se tyto finanční prostředky obci vrátily . Přejeme vám všem úspěšný vstup do nového roku 2016 a přejeme si , abychom Mrlínek řídili odpovědně společně s vámi a dle vašich představ. Ing. Jaroslav Vlček – starosta obce 20.1.2016

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy