• Obecní úřad
  • Zpravodaj obce
  • 1. Zpravodaj o Mrlínku „První kroky v úřadu“

Zpravodaj obce

1. Zpravodaj o Mrlínku „První kroky v úřadu“

Vážení, pracujeme pro obec , pro vás, své spoluobčany , v novém složení tři měsíce . Je to krátká doba. Nicméně již 4x zasedalo zastupitelstvo a řešilo i dost zajímavé či závažné věci. Uvědomili jsme si , že vy , kteří nemáte internet či nechodíte okolo obecní vývěsky nebo na jednání zastupitelstva , nemůžete tyto informace znát. Proto vám je stručně přinášíme touto cestou. Jak jste zjistili nikdo nezavřel a nezavře obchod , fotbalisté vedou tabulku a nikdo je nezrušil . V bývalém domě pana Zmeškala je zřízeno ubytování pro občany bez domova. A záleží jen na nich , jak a kdy této služby využijí. Naše pomocná ruka je jim podána. Snížili jsme nebezpečí , že se potok při možném přívalovém dešti vylije z břehů tím , že jsme jej v rizikových místech uvnitř obce vyčistili. Udržujeme obec v rámci možností rozpočtu . Možná jste již zaregistrovali , že do obce vstupuje konkurenční firma Raab poskytující internet . Vy, kdo máte smlouvu s obcí dostáváte internet od NWT. Obě firmy se vás nyní snaží získat cenou i kvalitou. Vydělat na tom můžete jen vy. Obec má dluhy. Přesahují 2 miliony , banka drží v ruce směnky , které může kdykoli uplatnit k proplacení . O jejich zrušení a snížení tohoto rizika jedná nyní starosta obce. Městu Bystřice nebyly zaplaceny smluvní částky za naše žáky v bystřické škole za roky 2011 a 2012. Máme u nich dluh přesahující 200 tis korun. Další dluh skoro 200 tis Kč splácíme bývalému panu starostovi za odstupné. Obec v minulosti neplatila sociální pojištění a vznikly jí škody na vystaveném penále. Obec loni neplatila zdravotní pojištění za pracovníka , jehož mzda je hrazena úřadem práce , a tak nyní musíme vrátit dotaci na jeho mzdu. Skoro 50 tis. Vzniká další výdaj , který by při správném hospodaření neměl vzniknout. Jak s tím nyní naložit ? Co poradíte? Byli jsme svědky , jak jsme 9 měsíců čekali na nové volby . Mzdy a odměny se platily v plné výši . Velkoryse, u uvolněného starosty přesahovaly 32 tis hrubého . Také za hospodářské vedení obce je plat nemalý. Budeme muset šetřit. Začali jsme u sebe , starosty a místostarosty. Ročně lze i s dalšími změnami ušetřit přes 750 tis. Kč . Záleží i na vás , jak změnu přijmete. A zda se s ní ztotožníte. Svůj názor nám sdělujte . Budeme o všem diskutovat , jsou k tomu zasedání zastupitelstva. Kontrolní a finanční výbory zahájily kontroly . Jejich zjištění se projednávala na zastupitelstvech a nejsou nijak povzbudivá. Nedostali jsme například žádné vysvětlení , proč od roku 2011 není zrušena na katastru smlouva s fotovoltaickou firmou na věcné břemeno na pozemky za kapličkou. Obec nedostává náhradu. Dále obec nedostala platby dle uzavřené darovací smlouvy k již provozované elektrárně. Nejsou k dispozici ani doklady o vymáhání těchto peněz. Jde o částky přesahující několik statisíců . Naopak bylo zjištěno , že jednatelům fotovoltaické firmy byl potvrzen souhlas s kolaudací cesty U Jána . Bez toho, aby splnili podmínky , které jim obecní úřad uložil . Proběhla tak i se svolením obce kolaudace , o kterou se později začala zajímat protikorupční policie a činovníky těchto firem obvinila z podvodu . Probíhají s nimi soudy a hrozí jim několikaleté vězení. Nedávno jim byla , dle zpráv v televizi ,zrušena licence . Nesmí podnikat.Co s poškozenou cestou U Jána? Co s poškozenou cestou přes obec, kterou ničily vozy při výstavbě? O příjezdové cestě k elektrárně u družstva ani nemluvě. Další rozporuplný projekt obec zahájila v roce 2011 prodejem obecního pozemku v pískovně firmě , která následně skoupila všechny další pozemky a nyní požádala obec o stanovisko ke svému projektu rekultivace . Chce zavézt do pískovny až 40 tis kubíků sádrovce , což je produkt z chemické výroby v Přerově. I s pomocí vás , kteří jste odmítli tento projekt v anketě a následně jej odmítlo i zastupitelstvo, firma svůj projekt na dobu neurčitou odložila. Aby dosáhli svého cíle , firma nyní shání podpisy vás občanů pod čestné prohlášení , že se v pískovně ukládal domovní odpad. Je to na vás. Probíhá kontrola s cílem zjistit kolik obec vlastně stála výstavba obchodu . Dotace , která přišla se zpožděním, nebyla použita na vymazání jednoho z úvěrů , za tím účelem založeného . Jedna z kontrol zjistila , že se od roku 2009 do roku 2013 trojnásobně navýšila pořizovací cena obecního majetku přes 30 milionů korun. Ceny budou nyní zkontrolovány či opraveny znalcem. Důvodem je to , že se tak může zkreslovat pohled na zadlužení obce před ministerstvem financí. Obci byla letos na jaře vyměřena pokuta za vypouštění odpadních vod . Nyní probíhá jednání o tom, jak dále . Obec a samotní občané stojí nyní před rozhodnutím , jak se začít cíleně starat o tuto problematiku. Jaké se bude rýsovat řešení a kolik to bude stát, nyní nevíme . Když jsme přebírali úřad, dostali jsme soupis šanonů . Spoustu informací nyní hledáme či naráz před námi vyvstávají. Probíhající kontrola nájemních smluv zjistila , že jsou rozdíly v nájemném za obecní pole. Jeden nájemce platí skoro 3 tisíce za hektar a rok , jiný jen 500 korun. Nájem byl vyrovnáván tím , že obec dostávala vždy ročně až 2 prasata. Dělo se tak několik let dozadu. K poráženým prasatům kontrolní výbor nedohledal žádné doklady . O pálení obecní slivovice , evidenci či prodeji nejsou doklady taky. Kontrolní a finanční výbor pracuje podle stanovených pravidel. Při kontrole výdajů obchodu zjistil finanční výbor , že v prvním pololetí letošního roku byla z příjmů obchodu financována řada aktivit. Za 40 tis Kč . Doklady nenesou podpis schvalujícího . Přihlásil se k nim až nyní bývalý pan starosta. Jak můžete vidět přistoupili jsme ke své práci zodpovědně a aktivně od samého počátku. Plníme své sliby , na řadu obecních záležitostí se díváme z jiného úhlu pohledu než bylo doposud zvykem . Z pohledu hospodáře , správce majetku , který je odpovědný vám, občanům , z jejichž daní je obec spravována. Roční příjmy rozpočtu jsou přes 3 miliony korun . Tyto peníze musí být v obci vidět i bez drahých dotací. Dali jsme všem spolkům dar z obecního rozpočtu , neboť chceme jejich aktivitu podporovat. Zvláštní pozornost věnujeme Tělovýchovné jednotě , jako největšímu spolku . Vše ale činíme otevřeně, tak, aby o použití obecních prostředků nebylo žádných pochyb. Odměnou je řada akcí , které jsou našimi spolky v obci pořádány . Rád bych všem vám , svým spoluobčanům , popřál řadu dobrých dní ku prospěchu naší obce. Ing. Jaroslav Vlček starosta obce 20.10.2015

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy