• Obecní úřad
  • Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

hlášení ze dne 23.9.2015

 

1) Následující prodloužený víkend od 26. do 28.9. se v Mrlínku spadajícímu pod loukovskou farnost zasvěcenou Svatému Václavovi slaví hody . Jistě rádi pozvete své známé i rodinu do čistě uklizené obce. V pondělí 28.9. je státní svátek a obchod bude zavřen , zajistěte si proto nákupy již v sobotu.

 

2)Víkendový sváteční program v obci je následující :

V sobotu 26. září vás zve Kynologický klub Mrlínek na další ročník soutěže v pouštění draků Mrlínskou drakiádu . Jistě se přijdete pobavit vy i vaše děti či vnoučata.

V neděli 27. září začíná sportovní program Tělovýchovné jednoty v Areálu pod Duby již v 10:00 zápasem starších žáků se Skašticemi . Zápas staršího dorostu s Bezměrovem začíná ve 12:30 a zápas A mužstva , které vede naši soutěž , proti Lubné začíná v 15:30 . Přijďte povzbudit naše hráče a užít si zbytek sváteční neděle na hodové zábavě , která začne po ukončení zápasu A mužstva od 18:00 hodin.

V pondělí 28.září od brzkých ranních 3 hodin do 6 ti hodin lze sledovat nad jihozápadním obzorem vzácný úkaz zatmění měsíce. Zájemci o sledování hvězdářským dalekohledem kontaktujte starostu obce.

 

3) Obecní knihovna ve spolupráci s obcí je připravena v případě zájmu zorganizovat jednodenní zájezd do předvánoční Prahy . Termín 12.12. . Odjezd okolo 6:00 , příjezd okolo 22:00.. V případě zájmu si lze kromě vánočního trhu na Staroměstském náměstí projít Královskou cestu přes Karlův most na Pražský hrad , židovské město , synagogy ,hřbitov . Kontaktujte proto naši knihovnici paní Hlavicovou, která poskytne další informace. Cena autobusu vychází na 500 Kč na osobu , proto zvažujeme i variantu cesty vlakem.

 

4) Myslivecký spolek Mrlínek připravuje sice až na 10. října vycházku a besedu s dětmi s názvem Kniha lesní moudrosti dětem, ale již nyní mají děti v obecní knihovně paní knihovnicí připraveny knihy s tematikou o zvěři , lese, rostlinách , ptactvu..

 

5) V moštárně , sušírně a vařírně povidel Zahrádkářského svazu Mrlínek je možno zpracovávat ovoce. Zájemci nechť se dohodnou s panem Ladislavem Doleželem. , Mrlínek čp.30.

 

6) Připomínáme , že stále pro Diakonii Broumov shromažďujeme v úředních hodinách použité ošacení, lůžkoviny , přikrývky , obuv, hračky , polštáře.

 

7) )Starosta obce svolává v souladu s ustanovením § 103  zákona o obcích veřejné jednání zastupitelstva , které se bude konat v plánovaném termínu příští pátek dne 2.9.2015 od 19:00 ve školce Na jednání je připraven tento program :

Zpráva starosty obce o práci obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva

Kontrola úkolů

Zpráva hospodářky o hospodaření obce k 30.9.2015 -

Zprávy kontrolního a finančního výboru

Zpráva o uplatňování územního plánu od roku 2010 do roku 2014

Projekt rekultivace pískovny

Změna dodavatele sběru nebezpečného odpadu

Podmínky sociálního ubytování občanů bez domova v obecním domě čp.27, domovní a požární řád

Různé

 

8) Dne 3. října v 13:30 hodin proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu , který nepatří do komunálního . Je možno odevzdat barvy, ředidla, vyjeté oleje, staré léky, pesticidy, pneumatiky, olověné akumulátory, zářivky, televizory , radia, ledničky , mrazničky, pračky , sporáky , vysavače, monitory , počítače, drobné spotřebiče. Elektrozařízení ke zpětnému odběru , pneumatiky , spotřebiče můžete umisťovat od dnešního dne na sběrné místo ke staré hospodě. Léky ,oleje , výbojky , akumulátory apod . můžete v úředních hodinách předat na obecním úřadě .

 

 

9) Na základě exekuce bude 14.10. prováděn internetový prodej domu čp.53 ( bývalé Manetovo) spolu s půl hektarem polí. Bližší informace na obecním úřadu.

hlášení ze dne 16.9.2015

 Hlášení místního rozhlasu dne 16.9.2015 v 16:30

1) Obecní úřad informuje , že se tento pátek 18.září od 19:00 hodin bude ve všech prostorách obecního úřadu i pohostinství konat předem ohlášená beseda s občany či zájemci o výstavbu v obci.

2) Obecní knihovna ve spolupráci s obcí vás zve na sobotu 19.září na zájezd do Lázní Jeseník či do Aquaparku ve Velkých Losinách . Případní zájemci i předem neohlášení přijděte v sobotu 19.září  v 7:00 k autobusové zastávce , kde je odjezd autobusu. Příjezd je naplánován mezi 19:00 – 19:30 hodin. Bližší program a pokyny naleznete na vývěskách obce a webových stránkách.

3) V sobotu dne 19.9.2015 od 8:00 do 12:00 se budou na farmě v Horním Újezdě prodávat jateční brojleři. Váha kuřat od 2 – 2,5 kg , cena 28,- Kč / kg živé váhy, Škubání zajištěno. Farma přijme brigádníky na tuto akci.

4) Myslivecký spolek Mrlínek zve zájemce všech věkových kategorií k besedě o loveckých i jiných zbraních , pravidlech střelby , pravidlech a zvycích při lovu . Součástí budou i ukázky zbraní. Akce se koná tuto neděli 20. září od 9:00 hodin na nové myslivecké chatě.

5) TJ Mrlínek oddíl kopané zve své příznivce na fotbalová utkání svých mužstev , která se tentokrát budou hrát o víkendu na hřištích soupeřů takto : starší žáci již v sobotu ve Zdounkách od 10:00 hodin . A mužstvo zajíždí v neděli k těžkému zápasu , který rozhodne o vedení v soutěži na půdu Němčic , začátek 15:30.

6) Kynologický klub Mrlínek připravuje na příští sobotu 26. září další ročník soutěže v pouštění draků , na který zve všechny zájemce bez rozdílu věku.

7) Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, lůžkovin , přikrývek , obuvi, hraček , polštářů.

Vždy v úředních hodinách obecního úřadu to je pondělí , středa od 8:00 – 11:30 a 12:30 do 17:00.

8) Za podpory města Bystřice pod Hostýnem a Lékárny Salvia proběhne v pátek 25. září na Masarykově náměstí od 10:00 celodenní program s názvem Den Charity. Kromě vystoupení dětského valašského souboru Malá Rusava a programu pro děti , budou prezentovány služby charity a zdarma prováděno měření cukru v krvi a tlaku. Podávat se bude zdarma káva a zákusek. Na závěr bude sloužena mše svatá za živé i zemřelé klienty Charity.

 9) Dne 3. října v 13:30 hodin proběhne v obci svoz nebezpečného odpadu , který nepatří do komunálního . Je možno odevzdat barvy, ředidla, vyjeté oleje, staré léky, pesticidy, pneumatiky, olověné akumulátory, zářivky, televizory , radia, ledničky , mrazničky, pračky , sporáky , vysavače, monitory , počítače, drobné spotřebiče. Elektrozařízení ke zpětnému odběru , pneumatiky , spotřebiče můžete umisťovat od dnešního dne na sběrné místo ke staré hospodě. Léky ,oleje , výbojky , akumulátory apod . můžete v úředních hodinách předat na obecním úřadě .

 11) V moštárně , sušírně a vařírně povidel Zahrádkářského svazu Mrlínek je možno začít zpracovávat ovoce. Zájemci nechť se dohodnou s panem Ladislavem Doleželem. , Mrlínek čp.30.

 12) Od dnešního dne 16.9.2015 je na Kelčském Javorníku otevřena rozhledna vybudovaná i s přispěním finančních prostředků z rozpočtu naší obce. Vstup je bezplatný . Vystoupat na vrchol lze pouze pěšky či na kole. Výhled však za to stojí,

 

hlášení rozhlasu 9.9.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 9.9.2015 v 16:30

1) TJ Mrlínek oddíl kopané zve své příznivce na fotbalová utkání svých mužstev , která se budou hrát v neděli 13.9. na hřišti Pod Duby takto : starší žáci začínají doma se Zlobicemi v 10:00 , starší dorost s Břestem v 13:00 hodin . A mužstvo hraje s mužstvem Počenic , začátek v 16:00 hodin. Přijďte povzbudit své hráče.

2) V sobotu dne 12.9.2015 se bude konat od 8:00 hodin tenisový turnaj ve čtyřhrách. Přihlášky přijímají Vojtěch Sadil a Tomáš Duchoň.

3) Obecní úřad informuje , že na pátek 18.9. připravuje besedu s občany či zájemci o výstavbu rodinných domků v obci . Podklady takto získané pak budou promítnuty do aktualizovaného územního plánu.

4) Obecní knihovna ve spolupráci s obcí vás zve na den 19.9.2015 na zájezd do Lázní Jeseník či Aquaparku ve Velkých Losinách . Detailní program pro účastníky i možné zájemce naleznete na vývěskách i na webu obce.

5) Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, lůžkovin , přikrývek , obuvi, hraček , polštářů.

Vždy v úředních hodinách obecního úřadu to je pondělí , středa od 8:00 – 11:30 a 12:30 do 17:00.

6) Obce Podhostýnského mikroregionu , kam patří i Mrlínek , sdělují , že pro všechny turisty , cykloturisty i ostatní širokou veřejnost bude od příští středy 16.9.2015 zpřístupněna časově neomezeně , bez žádných poplatků v souladu s provozním řádem Rozhledna Kelčský Javorník.

7)Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem pořádá tento v pátek 11. září od 16:00 hodin Den otevřených dveří : Noc v sokolovně . Promítání o historii sokolovny . Prohlídka sokolovny.Zábava hry. Ukázky cvičení , vyzkoušení nářadí, malá diskotéka, občerstvení.

 

hlášení ze dne 2.9.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 2.9.2015 v 16:30

 1) Obecní úřad připomíná občanům , že v pátek do 15:30 je možno v obecní prodejně odevzdávat anketní lístky k projektu rekultivace pískovny.

 2) Starosta obce Mrlínek ing. Jaroslav Vlček svolává v souladu s ustanovením § 103  zákona o obcích veřejné jednání zastupitelstva , které se bude konat v plánovaném termínu tento pátek dne 4.9.2015 od 19:00 ve školce.

 3) Ukončení léta pro děti i dospělé v Mrlínku se bude konat za příznivého počasí v Areálu Pod Duby tuto sobotu 5.9.2015 od 16:00.

 4) TJ Mrlínek oddíl kopané zve své příznivce na fotbalová utkání svých mužstev , která se tentokrát budou hrát v neděli 6.9. na hřištích soupeřů takto : starší dorost v Rymicích v 12:30 , starší žáci ve Zlobicích od 13:30 . A mužstvo zajíždí v neděli k derby na půdu Loukova , začátek 15:00

 5) V sobotu dne 12.9.2015 se bude konat od 8:00 hodin tenisový turnaj ve čtyřhrách. Přihlášky přijímají Vojtěch Sadil a Tomáš Duchoň.

 6) Obecní úřad informuje , že na pátek 18.9. připravuje besedu s občany či zájemci o výstavbu rodinných domků v obci . Podklady takto získané pak budou promítnuty do aktualizovaného územního plánu.

 7) Obecní knihovna ve spolupráci s obcí vás zve na den 19.9.2015 na zájezd do Lázní Jeseník či Aquaparku ve Velkých Losinách . O poslední volná místa a bližší informace se informujte v pátek od 16:00 do 18:00 v knihovně.

 8) Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, lůžkovin , přikrývek , obuvi, hraček , polštářů.

Vždy v úředních hodinách obecního úřadu to je pondělí , středa od 8:00 – 11:30 a 12:30 do 17:00.

 9) Zájemci o sběr či česání ovoce z 20 ti stromků trnek a 5 ti stromů jabloní z obecní zahrady u Mikeškového dejte nabídky v zalepené obálce onačené heslem „ovoce- zahrada“ na obecní úřad. Bude vybrána nejvyšší nabídka . Podmínkou je úklid pod stromy po provedeném sběru.

 

Hlášení místního rozhlasu 26.8.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 26.8.2015 v 16:30:
1) TJ Mrlínek vás zve tuto neděli 30.8. na serii mistrovských zápasů na fotbalovém stadionu . Začátek zápasu starších žáků proti TJ Chvalčov je v 10:00 hodin. V 13:30 začíná zápas staršího dorostu s TJ Žeranovice. Mistrovské utkání A mužstva proti TJ Chvalčov má začátek v 16:30 hodin. Přijďěte povzbudit naše hráče.

2) Tuto neděli 30.8.2015 od 13:30 se v Brusném v Háji U rybníčků koná již VIII. Ročník setkání heligonkářů z Čech , Moravy i Slovenska . Vystoupí také hanácký soubor Omladina z Martinic. Srdečně vás zve na návštěvu obec Brusné , která zaslala i jednu volnou vstupenku . Nejrychlejší zájemce si ji může vyzvednout na našem obecním úřadě.

3) Ukončení léta pro děti i dospělé v Mrlínku se bude konat za příznivého počasí v Areálu Pod Duby až příští sobotu 5.9.2015 od 16:00.

4) Starosta obce Mrlínek ing. Jaroslav Vlček svolává v souladu s ustanovením § 103 zákona o obcích veřejné jednání zastupitelstva , které se bude konat v plánovaném termínu příští pátek dne 4.9.2015 od 19:00 ve školce Na jednání je připraven tento program:

- Informativní zpráva starosty obce o práci obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva dne 7.8.2015 do 4.9.2015
- Informativní zpráva hospodářky o hospodaření obce k 31.8.2015 -
- Zprávy kontrolního a finančního výboru z provedených kontrol
- Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
- Plánovaná beseda s občany a podnikateli nad jejich stavebními záměry a územním plánem obce dne 18.9.2015
- Odsouhlasení domovního řádu, požárního řádu, dekretu a nájmu pro nájemníky v domě čp.27
- výsledky ankety k rekultivaci skládky
- Různé

5) Dne 12.9.2015 se bude konat od 8:00 hodin tenisový turnaj ve čtyřhrách. Přihlášky přijímají Vojtěch Sadil a Tomáš Duchoň.

6) Obecní knihovna a knihovnice paní Hlavicová vás zve na den 19.9.2015 na zájezd do Lázní jeseník a Aquaparku ve Velkých Losinách . Bližší informace v pátek od 16:00 do 18:00 v knihovně.

7) Diakonie Broumov vyhlašuje sběr použitého ošacení, lůžkovin , přikrývek , obuvi, hraček , polštářů. Vždy v úředních hodinách obecního úřadu to je pondělí , středa od 8:00 – 11:30 a 12:30 do 17:00.

8) Zájemci o sběr či česání ovoce z 20 ti stromků trnek a 5 ti stromů jabloní z obecní zahrady u Mikeškového dejte nabídky v zalepené obálce na obecní úřad. Bude vybrána nejvyšší nabídka . Podmínkou je úklid pod stromy po provedeném sběru.

Hlášení místního rozhlasu 29.7.2015

Středa 29.7.2015
Starosta obce Mrlínek ing. Jaroslav Vlček svolává v souladu s ustanovením § 103 zákona o obcích veřejné jednání zastupitelstva, které se bude konat v plánovaném termínu příští pátek dne 7.8.2015 od 19:00 ve společenské místnosti ve školce opakuji příští pátek 7.8.2015 od 19:00.

Na jednání je připraven tento program :

1. Informativní zpráva starosty obce o práci obecního úřadu od ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 13.7.2015 s obsahem:
- vydání plánu práce na obecním úřadu
- projekt rekultivace pískovny , anketa , jednání s jednatelem panem Možíšem
- odvodňovací příkop u mostu
- probíhající čištění potoka
- opravy budovy čp. 27
- plánované akce oprav
- změna oprávnění k účtům obce
- informace o účtech obce a nákladech investic
- pokuta od České inspekce životního prostředí
- informace o internetové síti v majetku obce
- informace o servisních nákladech a firmách
- Informace o předávání funkce starosty

2. Informativní zpráva hospodářky o hospodaření obce k 31.7.2015 :
- informace hospodářky o stavu hotovosti na běžných účtech a v pokladně
- informace hospodářky o stavu dluhu na úvěrových účtech
- informace hospodářky o tržbách obchodu a pohostinství za červenec 2015
- hospodářský výsledek obchodu a pohostinství za červen 2015 a od začátku roku
- informace hospodářky o pohledávkách a závazcích obce
- předpoklad příjmů a výdajů obce -

3. Zprávy kontrolního a finančního výboru z provedených plánovaných kontrol:
- závěry a doporučení Kontrolního výboru kontroly dokladů k prodeji pískovny
- závěry a doporučení Kontrolního výboru z kontroly smluv fotovoltaiky
- závěry a doporučení Finančního výboru z kontroly účetní uzávěrky roku 2014
- závěry a doporučení Finančního výboru z kontroly návrhu plánu 2015

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

5. Schválení účetní uzávěrky roku 2014

6. Schválení hospodářského výsledku roku 2014 a jeho převodu do výsledků minulých let (mezi účty 431 -432)

7. Schválení rozpočtu na rok 2015

8. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2016 - 2019

9. Schválení dodateku č.2 ke smlouvě s Krajem Zlín na dopravní obslužnost

Hlášení místního rozhlasu 22.7.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 22.7.2015 v 16:30 

1) Obecní úřad Mrlínek informuje: 

Po projednání ve finanční m výboru obce byl zveřejněn na úřední desce návrh rozpočtu pro rok 2015 k připomínkám občanů. Bude projednáván na jednání zastupitelstva obce dne 7.8.2015. Obec se tím dostává do standardního rozpočtového hospodaření. 

Kontrolní výbor obce prověřuje všechny doklady obce k prodeji pískovny, s kterými vás chceme seznámit. Proto dochází ke zdržení s vyhlášením ankety občanů k projektu rekultivace. Stavební úřad Bystřice vydal souhlasné stanovisko s projektem rekultivace a stanovil řadu podmínek zejména v oblasti životního prostředí. 

Knihovnice obce paní Hlavicová provedla kontrolu všech knih v knihovně, všechny položky uspořádala a zařadila i nové tituly, proto by vás ráda pozvala k návštěvě. Knihovna je otevřena v pátek od 16:00 do 18:00. Zejména pro naše aktivní seniory klubu 60+ platí, že v knihovně je možno si také kdykoli v klidu posedět na kus řeči. Občerstvení z pohostinství, které se otevírá vždy v 17:00, ráda poskytne paní hostinská. Klíč je možno si dopředu vyzvednout na obecním úřadě, popřípadě v hostinci, kam se bude taky vracet. 

Obec nemá jmenovaného kronikáře. Máte-li návrh na vhodného kandidáta, sdělte nám jeho jméno, abychom mohli v co nejkratší době psaní kroniky obnovit. 

Další informace: 

Tělovýchovná jednota Mrlínek pořádá v sobotu 25. července od 16:00 hodin v areálu pod duby další ročník recesistického fotbalového zápasu smíšených družstev dolního a horního konce – O mrlínský lavor. Točené pivo a další občerstvení pro diváky i hráče je zajištěno. Po skončení fotbalového zápasu bude k tanci a poslechu hrát skupina Kanon. Zveme všechny občany. 

Prodej jatečných brojlerů plemene ROSS proběhne na farmě v Horním Újezdě v sobotu 25.7.2015 od 8:00 do 12:00 hodin. Váha kuřete je 2 až 2,5 kg, cena 28 Kč /kg živé váhy. Na místě je zajištěno škubání kuřat. Telefon na farmu je 581 622 047 od 7-15 hodin. 

Společnost ROSS hledá na vyskladnění kuřat brigádníky. Zájemci hlaste se na telefonu: 608 471 203.

Hlášení místního rozhlasu 15.7.2015

Středa 15.7.2015 v 16:30 

1) Informace z usnesení 1. Jednání zastupitelstva obce Mrlínek, které se konalo dne 13.7.2015 Starostou obce byl zvolen pan ing. Jaroslav Vlček jako neuvolněný s platem 13 000,- Kč hrub./měs. Místostarostou obce byl zvolen pan Bc. Milan Kulich, jako neuvolněný s platem 6 500,- Kč hr./měs. Byly zvoleny kontrolní výbory obce.

Byl odsouhlasen Kontrolní řád a seznam podnětů zastupitelstva ke kontrolám. 

Zastupitelstvo stanovilo konání adresné ankety občanů k záměru firmy ECO – ATRACAD s.r.o., která žádá o vyjádření ke svému projektu rekultivace pískovny Mrlínek. Klíčové údaje projektu spolu s anketním lístkem a pokyny budou každému občanu obce staršímu 18 ti let doručeny domů.

Zastupitelstvo dále stanovilo, že do odvolání se budou konat jednání zastupitelstva měsíčně každý první pátek v měsíci ve školce.

Zastupitelstvo uložilo hospodářce předkládat pro každé měsíční jednání zastupitelstva přehledy o finanční situaci a hospodaření obce.

2) Oznámení o organizačních změnách 

Pracovní doba pracovníků údržby obce je stanovena 

Od 6:00 do 14:30h, přestávka od 11:30 do 12:00h 

Každý pracovník zaznamenává svůj pracovní výkon do pracovního deníku.

Týdenní plán práce bude vyvěšen na úřední desce a na obchodě.

Otevírací doba v obchodě se mění na

6:30 až 10:00 a 14:00 až 15:30 v pracovní dny, v sobotu zůstává nezměněna 7:00 až 10:00h 

Otevírací doba v pohostinství se mění na 

17:00 až 22:00 v pracovní dny, v pátek do 23:00h, v sobotu do 24:00h 

V neděli bude otevřeno navíc od 10:00 – 13:00

V pondělí zůstává zavírací den

Úřední hodiny obecního úřadu se rozšiřují takto:

Pondělí a Středa od 8:00 do 17:00 s přestávkou od 11:30 do 12:30 

Hlášení obecního rozhlasu bude:

Ve středu v 16:30, nebo dle nutnosti

Pracovní doba hospodářky mimo úřední hodiny v úterý, čtvrtek, pátek od 6:00 do 14:30 s půlhodinovou přestávkou od 11:30 do 12:00

Kontaktní úřední telefon na starostu obce pana Jaroslava Vlčka je: 773 994 029

Kontaktní soukromý telefon na místostarostu obce pana Milana Kulicha je: 608 940 814

Hlášení bude možno přečíst na úřední desce a webu obce spolu spolu se zápisem z jednání zastupitelstva.

hlášení místního rozhlasu 11.6.2014

Tělovýchovná jednota Mrlínek oznamuje, že poslední mistrovský zápas sezóny 2013 – 2014 TJ MRLÍNEK –TJ ZDOUNKY se odehraje v sobotu 14.června od 16:30 hod na domácím hřišti Pod Duby srdečně zveme všechny fanoušky

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy