• Obecní úřad
  • Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

hlášení ze dne 20.1.2016

 Hlášení rozhlasu 20.1.2016

1)TJ Mrlínek pořádá v sobotu 23.1.2016 v bývalé školce turnaj ve společenské hře člověče nezlob se Start kategorie do 15 let je v 13:30, dospělých a mládeže nad 15 let cca v 16:00, občerstvení zajištěno. Sponzorské dary do tomboly jsou vítané.

2)společnost INSTALL bude 4.2.2016 provádět v naší obci odbornou kontrolu komínů na plyn i tuhá paliva. Objednávku lze podat na telefoním čísle 603 522 746. nebo 573 381 481 do 3.2.2016

3 ) Zveme nejenom mládež , ale i ostatní milovníky bruslení na asfaltové hřiště , kde je díky mrazivému počasí , ale i partě obětavých spoluobčanů nastříkaný led. První hokejový zápas za umělého osvětlení probíhá právě nyní .

4) Ředitelství ZŠ a MŠ Vítonice oznamuje termín zápisu do prvního ročníku ZŠ , který se bude konat ve škole dne 27.1.2016 od 13:30 do 16:00 hod. S sebou vezměte žádost a rodný list.

 

hlášení ze dne 6.1.2016

TJ Mrlínek pořádá v neděli 17.ledna sportovní zájezd na mezinárodní halový turnaj starších pánů do Půchova. Odjezd autobusu v 6.20 hod. ze zastávky. Informace a přihlášky se zálohou 100,- Kč u J. Otáhala do 15.1.2016. Prodej jatečných brojlerů proběhne na farmě v Horním Újezdě v sobotu 9.1.2016 od 8.00 do 12.00 hod.Váha kuřete je 2 -2,5 kg. Cena 28,- Kč za kg. živé váhy. Škubání kuřat je zajištěno.

 

hlášení rozhlasu ze dne 30.12.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 30.12.2015 v 14:30

V sobotu 2.1.2016 proběhne v obci Tříkrálová sbírka. Koledníci budou chodit od 

8.30 hod. Začínat budou na dolním konci.

Obecní úřad vydal doporučení k používání zábavní pyrotechniky a petard. Žádáme občany o jeho dodržení.

Dnes ve středu 30.12 se bude v hostinci konat turnaj v šipkách. Začátek v 17.00 hod. Startovné 50 Kč , občerstvení je zajištěno.

Z důvodu inventur bude obchod v úterý 5.1.2016 uzavřen.

Obecní úřad Mrlínek přeje všem občanům vše nejlepší do nového roku a zve k novoročnímu přípitku u obecního úřadu.

 

 

 

 

hlášení ze dne 22.12.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 22.12.2015 v 14:30

Na Štědrý den pořádá myslivecký spolek vycházku pro děti s krmením zvěře. Sraz účastníků v 9 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 26.12. se koná Štěpánský pochod. Z autobusové zastávky v 8:20

autobusem na Tesák,dále pěšky na svatý Hostýn, zde občerstvení a buď pěšky nebo autobusem zpět.

Obecní úřad vydal doporučení k používání zábavní pyrotechniky a petard. Prosíme občany o dodržení tohoto řádu.

Ve středu 30.12 se bude v hostinci konat turnaj v šipkách. Začátek v 17.00 hod.

Startovné 50 Kč , občerstvení je zajištěno.

Z důvodu čerpání dovolené bude na obecním úřadě otevřeno pouze ve středu

30.12.2015 od 6.00 - 14.30hod.

Od 23.12 – 29.12.2015 a od 31.12. - 3.1.2016 bude ZAVŘENO

4 -5.1. 2016 se budou provádět inventury.

Bližší informace jsou vyvěšeny na úřední desce.

Obecní úřad Mrlínek přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků.

 

 

 

 

 

hlášení ze dne 16.12.2015

Hlášení místního rozhlasu dne 16.12.2015 v 16:30

V pátek 18.12. proběhne v budově bývalé školky zasedání zastupitelstva obce Mrlínek. Začátek je v 19 hodin. Na programu jednání budou tyto body:

1.Zpráva starosty obce od posledního řádného zasedání zastupitelstva

2.Zpráva o hospodaření obce k  30.11.2015

3.Zprávy výborů zastupitelstva

4.Schválení hospodářského výsledku obce za rok 2014, převod účetních položek mezi účty 431 a 432

5.Schválení rozpočtu obce na rok 2016

6.Schválení rozpočtového výhledu na roky 2017,2018, 2019, 2020.

7. Schválení oprávnění starosty k provádění rozpočtových opatření

8.Schválení vyhlášky o odpadech č. 1/2015

9.Schválení prodeje a pronájmu majetku obce – zařízení pro přenos internetu společnosti NWT

10.Schválení koupě pozemku pod moštárnou

11.Zveřejnění záměru změny pronájmu pozemků

12.Různé

Sobotní večer 19.12 se pořádá v místním hostinci turnaj v kulečníku,rozlosování soupeřů bude od 17 hodin. Přihlášky podávejte v hostinci nebo na obecním úřadě.

V úterý 22.12. se budou před místním obchodem prodávat kapři a jiné ryby. Výběr ryb je bohatý, různých velikostí, cena by měla být stejná jako loni. Prodejci ryby přivezou kolem 13 hodiny.

Na Štědrý den pořádá myslivecký spolek vycházku pro děti s krmením zvěře. Sraz účastníků v 9 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 26.12. se koná Štěpánský pochod. Z autobusové zastávky v 8:20 autobusem na Tesák, dále pěšky na svatý Hostýn, zde občerstvení a buď pěšky nebo autobusem zpět.

Obecní úřad vydal doporučení k používání zábavní pyrotechniky a petard. Prosíme občany o dodržení tohoto řádu. Celý text doporučení je na úřední desce a internetových stránkách obce.

Žádáme místní včelaře, aby se dostavili v pracovní době OÚ pro dar v podobě 10kg cukru.

 

 

 

 

hlášení ze dne 9.12.2015

Zveme vás v sobotu 12.12.2015 od 16:00 do 18:00 na vepřové hody . Před starou hasičárnou se budou od poledne vařit maso v kotli a připravovat ovarová polévka i prdelačka. Přijděte proto ochutnat a konvičky si vezměte sebou.Zájemcům o celý sortiment zabijačkových specialit – jitrnic, jelit , ovarů , tlačenky i masa doporučujeme , aby si sjednali dodání v místním obchodě od našich ověřených dodavatelů.Před hody můžete přijít podpořit naše mladé fotbalisty do bystřické sportovní haly Sušil . Od 8:00 ráno se zde v sobotu 12.12.2015 za patronace TJ Mrlínek a obce Mrlínek koná turnaj starších žáků v minikopané .Sobotní večer 12.12 můžete po hodování a sportu zakončit v hostinci , kde bude od 17:00 probíhat turnaj v šachu a dámě . Přihlášky podávejte přímo zde. Nekompromisně se blíží doba , kdy bude kouření v hostincích a restauracích zakázáno , spíše či později. Zkusme proto již nyní , kdy budou v hostinci různé soutěže a hry , kouření omezit . Kuřácký prostor i s popelníky bude před budovou úřadu. Od nového roku bychom rádi , aby v prostorách hostince bylo kouření zakázáno. Blíží se svátky a konec roku . Patří k nim i oslavy ohňostrojů a petard. Zákon jejich užívání nezakazuje , obec ale vydala doporučení , aby petardy byly používány jen od 17:00 do 22:00 s vyjímkou silvestra do 01:00. Taky doporučujeme , aby na veřejném prostranství byly ohňostroje užívány mimo zastvěnou část ulic – horní konec u školky , střed obce – u Vašuťáku a na obecní zahradě , dolní část obce – před úřadem a od cesty k pískovně dole kdekoli. Používání v soukromých prostorách zahrad závisí na majiteli , apelujeme na dodržování bezpečnosti a ohleduplnosti , jak ke starším občanů,m , tak i pietním místům obce , obecnímu i soukromému majetku a taky našim zvířecím kamarádům. Obec zveřejňuje podle § 39 zákona o obcích svůj záměr projednaný na zastupitelstvu dne 20.11.2015 prodat majetek obce sloužící k přenosu internetu a pronajmout prostor střechy pro přenosové zařízení. Jednání zastupitelstva obce , které bude mimo jiné projednávat rozpočet na příští rok , ale i další důležité záležitosti obce , se bude konat dne 18.12.2015 od 19:00 ve školce.

 

hlášení ze dne 2.12.2015

Hlášení rozhlasu 2.12.

1) Pro rodiče, kteří si ještě nezajistili Mikuláše, připomínáme, že objednávky se přijímají v prodejně potravin u paní Hynkové. Mikuláš bude chodit v pátek 4.12.

2) Vsobotu 5.12. pořádá myslivecký spolek hon na drobnou zvěř. Sraz účastníků je v 8:00 na Chvalčově u hospody Pod Lipami.

3) Upozorňujeme občany,že na území obce Mrlínek platí tržní řád, kterým je podomní prodej v naší obci zakázán. V pondělí naši obec opět navštívili podomní prodejci, kteří nabízeli levnější energie v rozporu s tržním řádem obce. V případě opakování podobných způsobů prodeje nás neprodleně informujte . Naší snahou je ochrana občanů před podvodnými prodejci.

4) Společnost E.ON oznamuje, že ve středu dne 9.12. se bude v Mrlínku od ranních hodin zapisovat elektřina. Budou se zapisovat všechny elektroměry bez ohledu na dodavatele.

hlášení ze dne 27.11.2015

V pátek 27.11.2015 od 18:00 se budou v bývalé školce vytvářet adventní věnce. Chvojí a další potřeby jsou zajištěné. V neděli 29.11.2015 proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu. K navození příjemné atmosféry bude hrát skupina Všechomor a vystoupí děti pod vedením paní L. Duchoňové. Začátek v 17:00. Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektřiny v pondělí 30.11.2015. Výpadek bude od 7:30 do 16:00. Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 30.11.2015 obchod otevřen pouze do 7:30! Upozorňujeme občany, že na území obce Mrlínek platí tržní řád, kterým je podomní prodej v naší obci zakázán. Ve středu vás navštívili podomní prodejci, kteří nabízeli levnější energie v rozporu s tržním řádem obce. V případě opakování podobných způsobů prodeje nás neprodleně informujte . Naší snahou je ochrana občanů před podvodnými prodejci. Vodovody a kanalizace Kroměříž oznamují, že v úterý 1.12. se budou zapisovat stavy vodoměrů. V případě nepřítomnosti nechejte zapsaný stav na viditelném místě.

hlášení ze dne 25.11.2015

V pátek 27.11.2015 od 18:00 se budou v bývalé školce vytvářet adventní věnce. Chvojí a další potřeby jsou zajištěné.

V neděli 29.11.2015 proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu.

K navození příjemné atmosféry bude hrát skupina Všechomor a vystoupí děti pod vedením paní L. Duchoňové. Začátek v 17:00.

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektřiny v pondělí 30.11.2015. Výpadek bude od 7:30 do 16:00.

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude v pondělí 30.11.2015 obchod otevřen pouze do 7:30!

 

 

 

 

 

Adresa

Mrlínek č. 54
Bystřice pod Hostýnem
768 61
Úřední hodiny:
Středa 18:00 - 19:00 h

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 66qarck
telefon: +420 573 379 092
starosta telefon: +420 773 994 029
IČ: 47934701
DIČ: CZCZ47934701

Mapa

mapa
přejít na mapy